Loonbedrijf Wim Schokker met de Duport Precisierijenbemester "Nutri-shot"

Loonbedrijf Wim Schokker met de Duport Precisierijenbemester "Nutri-shot"

Duport heeft de afgelopen maanden in samenwerking met Wim Schokker een nieuw model Liquiliser ontwikkeld.Deze machine, Nutrishot’ genaamd, is gemaakt voor het bemesten met vloeibare kunstmest in de rij!
De machine bestaat uit een lichtgewicht vloeistoftank van 3000L, op een onderstel met grote 50” wielen die via de Isobus besturing meesturen met de tractor. Onder de verhoogde en verlengde dissel hangt een 6 meter brede bemester. Deze is nu voorzien van 16 spaakwielen, 2 aan 2 gemonteerd waarmee 8 mais rijen in 1 werkgang kunnen worden bemest. De bemester is dusdanig opgebouwd dat, indien gewenst, er ook op een andere rijafstand dan 75 cm bemest kan worden.
De aansturing van de te injecteren hoeveelheid gaat via de Topcon Cropspec sensoren lopen die op het dak van de tractor gemonteerd zijn. Deze sensoren “bekijken” de gewas kleur van het cultuurgewas en de computer berekent vervolgens hoeveel stikstof de liquiliser moet uitbrengen voor de optimale groei van het gewas. 

Wim Schokker: “Je hoeft dus niet eerst met behulp van drones taakkaarten te maken en die in de computer in te voeren. Het gaat gewoon real-time”.de Machine niet alleen voor maïs maar ook voor suikerbieten; aardappelen, wortelen, kool etc- Het bemesten vindt plaats op het moment dat de maïs stikstof op gaat nemen. Uit onderzoek blijkt dat bij het begin van het 10 blad stadium.Het doel is om Stikstof op het juiste moment op de juiste plaats, de wortelzone welke direct opneembaar is, met de juiste meststof. Op deze manier wordt de c toegediende meststof maximaal benut zonder uitspoeling cq emissie.Hogere voederwaarde en opbrengst met gelijkblijvende meststof gift!Pas kunstmest toedienen wanneer die het nodig heeft en niet een voorraadje meegeven tijdens het zaaien.Machine is gps aangestuurd en wordt per rij in of uitgeschakeld De sensor meet en stuurt de bemester aan en varieert de dosering ter plekke.

Wim Schokker is wat dit concept betreft geen vreemdeling, vorig jaar is al een kleinere en simpelere variant van deze machine gemaakt voor heer Schokker, waarmee uitvoerig proeven zijn gedaan in mais. Deze proeven gaven genoeg resultaat voor het ontwikkelen van een full-size rijenbemester met alle benodigd heden voor het hedendaags rijenbemesten.


Trekkerweb, vrijdag 3 juni 2016

Gerelateerde artikelen
Grasland bemesten met Duport Liqu…
Nauwkeurig injecteren van hoogwaardige vloeibare k…
Facebook reacties