Voorkom visum stress! Visums 2018 beschikbaar

Voorkom visum stress!  Visums 2018 beschikbaar

Het is een droom van velen: voor langere tijd naar het buitenland vertrekken om hier stage te lopen of seizoenswerk te doen. Een ervaring die je absoluut niet wil missen, helemaal niet door een fout in je visumaanvraag. Helaas kan dit je wel overkomen. Bij een visumaanvraag komt het aan op de details en bij een kleine fout, bestaat de kans dat jouw aanvraag wordt afgewezen. 

Let us help you

Elk jaar zijn er via International Experience Canada een beperkt aantal visums (quota) voor Canada beschikbaar voor Nederlandse staatsburgers. De laatste jaren zijn de regels omtrent het aanvragen aardig verscherpt waardoor het des te belangrijker is om een foutloze aanvraag op tijd te versturen. Global AG Jobs kan je naast het helpen met het vinden van een agrarische job in het buitenland, ook ondersteunen bij je visumaanvraag. Wij  bieden (eerst als HuizingHarvest en nu als Global AG Jobs) al jaren visumservice en visumondersteuning en helpen je met het verzamelen van de juiste documenten en controleren alles om te voorkomen dat jouw visumaanvraag wordt afgewezen.  Je krijgt persoonlijke begeleiding en de zekerheid dat er geen zaken over het hoofd gezien.

Visums 2018 beschikbaar

Afgelopen weekend is bekend gemaakt dat de visums voor 2018 beschikbaar zijn. Je kunt je dus vanaf nu registreren in de pool voor een Working Holiday of een Young Professionals visum voor Canada. Voor meer informatie over de visums en hoe wij je kunnen helpen, verwijzen we je graag door naar www.globalagjobs.com/visumservice-global-ag-jobs


HuizingHarvest en nu als Global AG Jobs, maandag 6 november 2017
Meer info: http://www.globalagjobs.com/visumservice-global-ag-jobs


Facebook reacties
Trekkerweb reacties