SmartFarming Paviljoen met NPPL en uitgebreide demo’s aardappelen, bieten, mais en NKG

'Precisielandbouw' en 'de optimale bodem' staan volop in de aandacht op de vijfde editie van AgroTechniek Holland. Dat gebeurt tijdens dagelijkse demonstraties aardappelen en bieten rooien, maïs oogsten en niet-kerende grondbewerking. Maar ook in het SmartFarming paviljoen waar, naast alles over drones, weertechnieken, gps en sensortechnologie het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL), de laatste stand van zaken in de precisielandbouw belicht.

 

Corné Kempenaar, precisielandbouw wetenschapper WUR: "Met dit NPPL-project wil het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de adoptie van precisielandbouw onder agrariërs versnellen. Dit jaar kregen zes akkerbouwers hulp van Wageningse experts om op hun bedrijf aan de slag te gaan met plaatsspecifieke toediening van (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen en plaatsspecifiek aardappelen poten. Op AgroTechniek Holland gaan we de missie van NPPL aan de brede bezoekersdoelgroep van ATH tonen en worden de zes NPPL-toepassingen voor het tweede NPPL-jaar in 2019 bekend gemaakt."

 

Demonstraties Niet Kerende Grondbewerking (NKG)

In heel Nederland en op alle grondsoorten zijn inmiddels bedrijven die Niet Kerende Grondbewerking (NKG) toepassen en de bodembewerking hebben geminimaliseerd. Hoe kan Niet Kerende Grondbewerking op een praktische manier met beperkte machinekosten worden uitgevoerd? Dat ziet de ATH-bezoeker in de dagelijkse demonstraties Niet Kerende Grondbewerking. Daarnaast is er aandacht voor NKG zonder glyfosaat en machines die ondiep en met voldoende overlap kunnen afsnijden. 

Aardappeldemonstraties en seminar voor aardappeltelers

Opbrengstmeting bij tien verschillende aardappelpercelen met het ras Innovator door heel Nederland en dus met verschil in neerslag en bodemstructuren wordt belicht tijdens de dagelijkse aardappeldemonstraties op ATH. Ter afsluiting van de aardappeltour is er voor aardappeltelers een seminar waarin onderwerpen als het groeiseizoen van aardappelen, bemesting, teelttechnieken, weerstations aan bod komen en waar marktspecialisten hun visie geven over de te verwachten prijsvorming van aardappelen voor het komende seizoen. 

Velddemonstratie 'Slim vermijden bodemverdichtingen'

Hoe kunnen bij bieten- en maïsoogst en voorjaarsbewerkingen op vochtige ondergrond rijschade en schadelijke bodemverdichtingen voorkomen worden? Hoe kan met aangepaste oogst- en transportsystemen en wielinstellingen bij de bieten en maïsoogst met bodembelasting geminimaliseerd worden? Hoe gebruik je bodemsensing technieken voor het bepalen van draagkracht en effecten in bodemverdichting van berijding op natte en droge ondergrond?

Op het demoveld bieten oogsten ziet de ATH-bezoeker de nieuwste bietenrooiers, zelfrijdende overlaadwagens zoals getrokken tandem en tridem overlaadwagens, luchtdrukwisselsystemen en rups onderstellen en de nieuwste bodemvochtsensoren. Alles wordt toegelicht door specialisten die alles kunnen vertellen over de praktijk, techniek, het gebruik van bodemvochtsensoren bij bodemobjecten, bodemeigenschappen, verbetering van de ontwatering en draagkracht enzovoorts. 

Alles wat boeren boeit

Van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 september 2018 staat het Walibi-expositieterrein in Biddinghuizen weer vier dagen lang in het teken van 'Alles wat boeren boeit'. Akkerbouwers, melkveehouders, loonwerkers, boeren met een gemengd bedrijf en iedereen die werkzaam is in de landbouw ziet er naast de uitgebreide demonstraties de nieuwste trekkers en machines, alles over trekkerbehendigheid en de allernieuwste trekkermodellen voor testritten op het Trekkerparcours. Alle actuele informatie is te vinden op www.agrotechniekholland.nl.


AgroTechniek Holland Trekkerweb, woensdag 11 juli 2018
Meer info: http://www.agrotechniekholland.nl


Facebook reacties